ABSOLVUJEME ZA VÁS

  • TECHNICKÚ KONTROLU (TK)
  • EMISNÚ KONTROLU (EK)
  • KONTROLU ORIGINALITY (KO)
  • ÚRADNE PREKLADY
  • PRIHLÁSENIE VOZIDLA
  • POISTENIE A LEASING VOZIDLA
Jednoducho, rýchlo, zodpovedne a bezstarostne do 8 hodín od prevzatia vozidla!

Prihlásenie dovezeného vozidla

Kúpte si svoje vysnívané a ostatné nechajte na nás! Kompletný servis s prihlásením dovezeného vozidla, vrátanie všetkých kontrol, prekladov, právnych úkonov. Vozidlo vám odovzdáme pripravené k vašej prvej jazde. Štandardný proces prihlásenia trvá 2 – 3 týždne. Zrýchlené konanie prihlásenia vozidla sme schopní realizovať do 5 dní.

Zmeny v evidencii vozidiel

Všetky ostatné zmeny v evidencii vozidla vybavujeme za vás denne. Po dohodnutí podmienok si vaše auto vyzdvihneme a s veľkou pravdepodobnosťou aj v rovnaký deň vám vozidlo vrátime. Prepis či odhlásenie, nové značky, doklady, leasing a iné je s nami hračka. Nechajte všetko na profesionálov.

Registračná daň - prehľad správnych poplatkov

0903 819 390

info@lacontrol.sk

telefonická dohoda

TECHNICKÁ KONTROLA

TK a EK musí absolvovať každé vozidlo, ktoré je staršie ako 4 roky pravidelne každé 2 roky.
Na TK sa zisťuje, či je vozidlo technicky spôsobilé na využívanie cestných komunikácií.

EMISNÁ KONTROLA

EK motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora.

KONTROLA ORIGINALITY

Pýtate sa na čo slúžia kontroly originality?
Či si kontrolu necháte urobiť na vlastné náklady alebo sa robí z poverenia orgánov, slúži hlavne na zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov.

1 +
SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV
1 +
vybavených áut ročne
1 +
hotových prekladov
1 +
vypitých káv

Pridajte sa k spokojným zákazníkom

Všetko pod jednou strechou!