O nás

Absolvujeme za Vás

  • Technickú kontrolu (TK)
  • Emisnú kontrolu (EK)
  • Kontrola originality (KO) na prepravných značkách
  • Úradné preklady
  • Prihlásenie, poistenie a leasing vozidla

Jednoducho, rýchlo, zodpovedne a bezstarostne do 48 hodín od prevzatia vozidla!

Služby

Garantovanie vybavenia služby do 48 hodín od odovzdania.

Technická kontrola

TK a EK musí absolvovať každé vozidlo, ktoré je staršie ako 4 roky pravidelne každé 2 roky. Na TK sa zisťuje, či je vozidlo technicky spôsobilé na využívanie cestných komunikácií.

Emisná kontrola

EK motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora.

Kontrola originality vozidiel

Pýtate sa na čo slúžia kontroly originality? Či si kontrolu necháte urobiť na vlastné náklady alebo sa robí z poverenia orgánov, slúži hlavne na zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov.

25 +

Spokojných klientov

135 +

Vybavených áut

89 +

Hotových prekladov

100 +

Vypitých káv

Vaše vozidlo vyzdvihneme!

Nemusíte sa o nič starať.