Otvorenie prevádzky na Hodžovej ulici

Otvorenie prevádzky na Hodžovej ulici.