Prvých 555 registrovaných vozidiel zo zahraničia

555  zaregistrovaných vozidiel zo zahraničia z toho 47 vozidiel z tretích krajín / USA, Kanada, Veľká Británia…/