Založenie firmy 11. júla 2018

A je to tu! Jozef Lajoš ml. si plní svoj ďalší sen. Zakladá si firmu LA CONTROL, s.r.o., so sídlom
Obrancov mieru 325/30 059 34, Spišská Teplica.
Prvý základný krok má za sebou a púšťa sa do ďalších výziev.